Jim-Alex M. Hirschis medlemsblogg

#repskap2013

Lite sent omsider kommer här mitt inlägg från Vision Göteborgs Representantskap. För snart två veckor sedan, närmare bestämt torsdagen den 14 november, hade Vision Göteborg sitt årsmöte, dvs. representantskap 2013. Jag vill rikta ett stort tack till avdelningsstyrelsen för ett väl förberett och genomfört repskap. Och ett stort tack till eminente mötesordföranden Leif Hansson som roddade redskapet tillsammans med resten av presidiet.

Repskapet fick även en egen hashtag på Twitter och Facebook: #repskap13. Vision Göteborg är med sina ca 4 200 medlemmar förbundets andra största avdelning och består av Repskapet, är det högst beslutande organet inom Vision Göteborg och består av totalt 63 ombud från ca 25 klubbar. Dessutom närvarar avdelningsstyrelsen, valutskott (där jag sitter med), revisorer, mötespresidium och medlemmar.

Det blev mitt tredje repskap som medlem i Vision, mitt första som flitig motionär och mitt första när jag gick upp i talarstolen förmodligen alldeles för många gånger. Får ju kompensera för att jag höll tyst de tidigare två repskapen. Jag ska lova att aldrig säga att jag ska gå till ett möte och hålla tyst. Det klarar jag inte. När jag säger till andra att jag egentligen är blyg och tystlåten tror de mig inte. Undrar varför? ;-) I vilket fall hade jag inget val (jo det hade jag väl egentligen) än att gå upp i talarstolen eftersom jag ville säga något om mina motioner. Hela 6 stycken motioner hade jag skickat in. Har jag inget annat för mig kanske du undrar. Med rätta. Ja, jag är föräldraledig just nu och har fullt upp hela dagarna, men lite tid har jag haft över. Fast alla motioner skrev jag inte i år. Hälften av dem skrev jag förra året. Och jag gillar att skriva så det i sig är inga problem. Jag upptäckte i min Mac att jag hade ett par motioner som jag skrev redan förra året, men som jag missade att skicka in. Jag hoppas fler sätter igång och skriver motioner till framtida repskap…

Mina motioner var:

 • Chefers arbetsvillkor. 5 att-satser. Bifall till 2 och 3 ansågs besvarade. Avdelningen har tagit sig ann och ska driva chefsfrågorna vad gäller att chefer ska omfattas av det systematiska arbesmiljöarbetet med skyddsronder och riskbedömningar.
 • Arbetsmiljö- och lönebildningsutbildning för chefer. Bifall. Yes! Och här planeras en partgemensam utbildningsinsats på området gällande arbetsmiljö. För att klara sina chefsuppdrag krävs kunskaper i arbetsmiljö och lönebildning, vilket på sina håll saknas. En anledning är att dessa delar inte ingår i utbildningarna, som t.ex. socionomprogrammet, på högskolan. Vilken kompetens en chef bör ha får jag skriva ett separat inlägg om vid annat tillfälle.
 • It-stress. Gäller alla yrkesgrupper och inte bara chefer, vilket jag ville understryka. Bifall.
 • Arbetsmiljö- och mänskliga rättigheter certifiering. Avslag. Däremot ska frågorna drivas i olika forum. Jag inser i efterhand att motionen inte vari helt ogenomtänkt. Min poäng var att få upp frågorna ännu mer på agendan.
 • Skuggningsprogram. Här var tanken att få möjlighet att skugga olika yrkesgrupper. Avslag på grund av att det inte finns ekonomiska och personella resurser.  Jag kommenterade inte motionen utan jag förstår att det är svårt för Vision att arrangera. Idén bör utvecklas på något sätt vidare.
 • Auktoriserade revisorer. Avslag. Vision anser inte att de behövs. Däremot behöver revisorsuppdragen uppgraderas och uppmärksammas och en gemensam strategi ska tas fram tillsammans med valutskottet. Vi får inte så många nomineringar till revisorsuppdragen så här får valutskottet arbeta uppsökande.

Jag blev inte ledsen över att inte alla motioner bifölls. Huvudsaken är att frågorna uppmärksammas och hanteras på olika sätt.

Jag blev omvald som ledamot i valutskottet och tackar ödmjukt för förtroendet. Det fanns 6 kandidater till 3 platser och därmed sluten omröstning. Jag fick 39 röster. Och jag tycker det är roligt att valutskottet fick in ytterligare en person under 35 (jag passerar snart det sträcket). Det liksom valet av styrelse visar på att det är förtroendeuppdrag, som bygger på att du måste ha medlemmarnas förtroende för att få uppdraget. Som sig bör. Du vet aldrig när du inte blir omvald igen.

Valet av nya styrelseledamöter blev inte riktigt enligt valutskottets förslag. Och det betyder inte att valutskottet gjort fel. Ytterst handlar det om att representantskapet äger beslutet, vilket var tydligt här. Valet ligger på ombuden. Marcus Gustavsson blev omvald till ordförande. Nicklas Halleröd valdes till kassör. Nya ledamöter blev Jakob Kilner, som jag gick Ledare i Vision med, och Ida Eriksson. Stefan Kesselbacher och Lars Dahlström omvaldes. Du kan läsa mer om nyheter från Repskapet på Vision Göteborgs webbplats.

Nåväl. Jag fick mersmak på redskapet och börjar nu fila på motioner till Visions förbundsmöte 2014, som hålls i Gävle 24-26 september.  Framför allt har jag en motion som handlar om chefer i åtanke. Jag ska bara se till att förankra mina tankar först i min hemavdelning. Det är inte säkert att jag får eller har möjlighet att närvara på förbundsmötet och plädera för mina motioner i talarstolen.

Bästa hälsningar!

 

Kommentera

Rekommendera artikeln till en vän:

Tipsa en vän om detta:

Ansök om att skapa blogg

TETS

TEST

Prenumerera med RSS

Med RSS kan du enkelt hänga med på vad som skrivs i våra medlemsbloggar. Du kan bygga ditt eget RSS med de områden och författare som intresserad dig!

Du kan välja flera områden och författare!

 • Välj författare
 • Angelica Gomez
 • Ann-Sofie Viklund
 • Anna-Karin Ratcovich
 • Anna
 • Anneli Orrsveden
 • Axel Jensen
 • Carin Eklund
 • Carl Hassellöf
 • Caroline Strandberg
 • Christoffer Wiklöw
 • ElinStenkvist
 • Elin Törnros
 • Sandra och Emma på fältstudier i Kapstaden
 • Frida Eydal
 • SOPA Capetown
 • Hanna Widén
 • Heidi Ruokojärvi
 • Jakob Kilner
 • Jessica Axberg
 • Jim-Alex M. Hirschi
 • Jimmy Heawenson
 • Johanna Kvist
 • Josefin
 • Josephine Hiller
 • Judith och Elsa
 • Julia Jansson
 • Julia Fagerhem
 • Julia Lindgren
 • Julia Viktorsson Blom
 • Kamilla Lantz
 • Karin Löf
 • Laila-Maria Frleta
 • Lala och Sahar
 • Lasse i Trevliga Borlänge
 • Lina Klang
 • Lina Martinell
 • Linda Thorsell
 • Linn Liljedahl
 • Li Ohlson
 • Marcus Gustavsson
 • Marjo Nieminen
 • Matilda Eriksson
 • Matilda, Johanna och Emma
 • Moa Franzén
 • Moa Norman
 • monicanilsson
 • Natalia Granberg
 • Nicole Stula
 • Olivia Henriksson
 • Paula-Fernanda Caceres
 • Petra Höglund
 • Petra Lindström
 • Samuel Svan
 • Sandra Trygg
 • Sandra Trygg
 • Sara Gärtner
 • Sara Gustafson
 • Sebastian Arrosamena Mellgren
 • Simon Persson
 • Sofia Ludvigsson
 • Soledad
 • Sophie Löfgren Roberts
 • Stefan Arbratt
 • Victoria Lööf
 • Välj kategorier
 • Administratör
 • Chef
 • Fältstudier Kapstaden
 • Förtroendevald i Vision
 • Fritidsassistent
 • Okategoriserade
 • Resa
 • Socialsekreterare
 • Stipendiat
 • Stipendiat, socialt arbete, internationellt utbyte
 • Student
Valda författare:

Valda kategorier: