Jim-Alex M. Hirschis medlemsblogg

HR 3.0 #Tankefällan

I fredags (2012-12-14) var jag på en inspirerande och givande föreläsning med rubriken HR 3.0 Framtidens HR-arbete som arrangerades av Visions Göteborgscenter. Jag tänker absolut inte ge mig på att försöka summera en över 2 timmar föreläsning utan fokuserar på de delar som jag fann mest intressanta. Föreläsaren var Magnus Dalsvall, som varit HR-chef på Volvo, Telia Data, SAS, BP, Solna Stad och är idag konsult och driver företaget HR-akuten. Magnus Dalsvall har även skrivit boken Bortom Tankefällan och twittrar med hashtagen #Tankefällan . Till skillnad från många andra föreläsare uppmuntrade Magnus oss till att twittra, vilket jag förstås tog tillfället i akt att göra ;-).

Mitt i allt detta verkar medarbetare och chefer. Ja, verkligheten är komplex med alla krav, press och förväntningar som ställs från olika håll: politiker, chefer, kollegor, stabsfunktioner, revisorer, myndigheter, projekt, brukare/kunder, medborgare med flera. Inte helt lätt att parera. I detta landskap blir ju oundvikligen kommunikation och relationer två ledord som jag ser det, vilket innebär att vara både lyhörd och smidig.  Själv gillar jag att komplicera och problematisera frågor då vi kommer fram till olika slutsatser och svar beroende på vilka perspektiv och glasögon vi tar på oss. Har du till exempel frågat dig ur vilket perspektiv och med vilka disciplinära glasögon olika slutsatser presenteras? Sociologiskt? Psykologiskt? Juridiskt? Företagsekonomiskt? Eller är det olika perspektiv som integreras i varandra? När det gäller organisation, ledarskap och Human Resource är jag övertygad om att vi måste anta olika perspektiv och vara öppna i sinnet för att se olika problem och svårigheter och hur de kan hanteras. Magnus Dalsvall visade den här organisationsskissen eller snarare det organisatoriska landskapet. Har du sett den förut? I vanlig management- och organisationsteorilitteratur visades den sällan (jag har läst över 30 högskolepoäng i Organisation och ledarskap och har inte stött på denna bild förut). Varför inte? Inte många vågar sig på den komplexa verklighet som vi verkar i. Framför allt amerikansk managementlitteratur tenderar att vara både tjock (de får betalt per ord) och onyanserad. Det finns många recept för ett bra ledarskap, men man tar sällan hänsyn till de sammanhang, strukturer och förutsättningar som ledaren verkar i och som påverkar hur ledarskapet utövas.

Den här klassiska bilden av en hierarkisk organisation (linje-stabsorganisation) brukar snarare visas i management- och organisationsteoerilitteraturen och är även utgångspunkten för chefens ledarskap. Ett exempel nedan är från Arbetsförmedlingen.

Så som bilden ovan beskriver ser ju sällan det ut i vår arbetsvardag, vilket är viktigt att tänka på för chefer, ledare, nämnder och styrelser utifrån ledning, styrning och intern kontroll. Makten ligger inte alltid högst upp och styrning sker från topp till botten. Tankefällan, som Magnus Dalsvall talar om, ligger i att vi fastnar i gamla tankemönster och uppfattningar, som skapar överkontrollerade och byråkratiska organisationer där chefs- och ledarrollen kapsejsar.

Magnus Dalsvall talade om att vi arbetar snarare utifrån och mitt i ett antal olika organisationsformer, som han visade på i sin bild:

 • Linje- stabsorganisation (den klassiska)
 • Matrisorganisation
 • Processorganisation
 • Standardisering (exempelvis ISO-certifieringar)
 • IT-system (vi organiserar snarare utifrån hur IT-systemen är uppbygga än tvärtom)
 • Projekt
 • Nätverk
 • Förändring (vi lever med ständiga förändringar i organisationerna)

Förstår vi inte denna komplexa bild blir vi frustrerade menar Magnus Dalsvall. Hierarkitänkandet lever kvar, men överensstämmer inte med hur det organisatoriska landskapet ser ut idag.

Magnus Dalsvall talade även om att chefsrollen är alltmer oattraktiv, att allt färre söker sig till chefstjänster, vilket han menade bland annat beror på:

 • För många medarbetare
 • Stor administrativ arbetsbörda
 • Inget administrativt stöd
 • Krav på att hålla arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal, lönesamtal, svåra samtal, rehabiliteringssamtal.

Chefer har blivit administrativa slasktrattar och arbetar under nästan omöjliga organisatoriska förutsättningar. Utöver det så har chefsföraktet som liknar näst intill mobbing brett ut sig. Vi bedömer cheferna som supermänniska med nästan gudomliga förmågor och när de visar sig bara vara vanliga människor blir vi besvikna. Utan att ta hänsyn till vilka (bristnade) förutsättningar chefen har att arbeta efter.

Chefen har alltså blivit dyra administratörer som ska vara systemhanterare (se tidigare inlägg från mig och Stefan Arbratt angående alla de IT-system som chefer ska jobba i) och möteshanterare (ändå ingår inte mötesteknik i ledarskapsutbildningar och många möten är ineffektiva).

Vad är lösningen? Magnus Dalsvall hade ett antal råd och här väljer jag att endast ge de som riktar sig till chefer (läs Dalsvalls bok Bortom Tankefällan för de övriga råden)

 • Människor är chefer – inte gudomligheten
 • Rensa bort IT-system och bygg ut det administrativa stödet igen
 • Stanna länge som chef (bryter mot tidigare uppfattningar att chefen ska bara vara på samma post  i 3-5 år)
 • Kräv realistisk ledarutveckling och metoder som mäter chefens arbete utifrån en realistisk och modern uppfattning
 • Lägg in möten och mötesteknik i chefs- och ledarutvecklingsprogram (chefen håller själv många möten)
 • Utveckla ALLA ledarroller, även projektledare, samordnare, assistenter med flera så att även osynliga chefer uppmärksammas

Ett annat viktigt budskap som Magnus Dalsvall skickade med var att glömma den perfekta organisationen och kontroll som lösning på allt och istället som i IT-branschen tänka i olika versioner som exempelvis HR 3.0

Jag vill själv lägga till en punkt. Nämligen att arbetsgivarna ska ta tillvara på den kunskap föreningsaktiva människor har om organisationskunskap och mötesteknik. Jag har varit engagerad i ett antal olika föreningar och lärt mig flera olika mötestekniker utifrån olika roller (ordförande, sekreterare, föredragande) och sammanhang (nämndsammanträden, chefsmöten, arbetsplatsträffar). Tänk på att chefen ägnar ungefär hälften av sin arbetstid och mer på möten och då borde krav på kunskap om mötesteknik krävas. Då lär du dig hur olämpligt det är att mötesledaren (ordföranden) också är både sekreterare och föredragande. I många sammanhang delas dessa roller upp medan första linjens chefer förväntas kunna hantera alla samtidigt.

Hur många dåligt planerade och genomförda möten där uppföljning av tidigare beslut och åtgärder saknats har inte jag varit på? Otaliga. Här finns förbättringsområden. Själv tänker jag föreslå vår egen HR-avdelning att ta fram utbildningar i mötesteknik för chefer.

Och så tänker jag (som för närvarande jobbar som administrativ chef) fortsätta kämpa för att chefer ska kunna ha tillgång till administratörer som levererar administrativ service av god kvalitet. Som jag tidigare skrivit Vi behöver administratörerna, mer än någonsin!  Däremot tänker jag inte verka för att administratörerna ska vara uppasserskor åt cheferna. Det är en förlegad syn. Det kanske är dags för uppgradering av både chefsyrket och administratörsyrket till Chef 3.0 och Administratör 3.0?

Kommentera

5 kommentarer
 • Stefan Arbratt 5 år sedan Stefan Arbratt

  Antalet medarbetare kommer bli den stora knäckfrågan för hur attraktivt det kommer vara att vara chef inom offentlig sektor. Ska återkomma till det i en krönika och då även väva in jämställdhetsperspektivet.

 • Jim-Alex M. Hirschi 5 år sedan Jim-Alex M. Hirschi

  Hej Stefan! Instämmer med dig. Knäckefrågan är antal medarbetare per enhetschef. Det behövs förstärkning i första linjens chefsled utan tvekan. Utan att för den skull minska administratörerna. De behövs.

 • Lysande sammanfattning.
  Kjell Lindström (Magnus medförfattare!)

 • Tack för ett bra inlägg och jag håller med till 100% ! Jag som arbetat sedan 1980 ,har verkligen upplevt förändringen. Under hela 80-90 talet så var det bra administrativt stöd för äldreomsorgen.Under hela 2000-talet har varje omorganisation försämrat det för administratörerna och deras yrkesproffesion har inte beaktats.Nya IT-system flödar hela tiden,men bara för att det kommer nya system så kan inte administrativa stödet minska ännu mer. Jag hörde att en fd. kollega i stadsdel,hade svårt att rekrytera personal till ett vikariat(finns ingen med kompetens för området).Vad säger framtiden,skall bli intressant att fortsätta följa debatten.

 • Jim-Alex Hirschi 5 år sedan Jim-Alex Hirschi

  Och tyvärr minskas administratörerna ytterligare, men inte de administrativa arbetsuppgifterna. De läggs på enhetscheferna som får ännu mer att göra. Frågan är när gränsen är nådd?

Rekommendera artikeln till en vän:

Tipsa en vän om detta:

Ansök om att skapa blogg

TETS

TEST

Prenumerera med RSS

Med RSS kan du enkelt hänga med på vad som skrivs i våra medlemsbloggar. Du kan bygga ditt eget RSS med de områden och författare som intresserad dig!

Du kan välja flera områden och författare!

 • Välj författare
 • Angelica Gomez
 • Ann-Sofie Viklund
 • Anna-Karin Ratcovich
 • Anna
 • Anneli Orrsveden
 • Axel Jensen
 • Carin Eklund
 • Carl Hassellöf
 • Caroline Strandberg
 • Christoffer Wiklöw
 • ElinStenkvist
 • Elin Törnros
 • Sandra och Emma på fältstudier i Kapstaden
 • Frida Eydal
 • SOPA Capetown
 • Hanna Widén
 • Heidi Ruokojärvi
 • Jakob Kilner
 • Jessica Axberg
 • Jim-Alex M. Hirschi
 • Jimmy Heawenson
 • Johanna Kvist
 • Josefin
 • Josephine Hiller
 • Judith och Elsa
 • Julia Jansson
 • Julia Fagerhem
 • Julia Lindgren
 • Julia Viktorsson Blom
 • Kamilla Lantz
 • Karin Löf
 • Laila-Maria Frleta
 • Lala och Sahar
 • Lasse i Trevliga Borlänge
 • Lina Klang
 • Lina Martinell
 • Linda Thorsell
 • Linn Liljedahl
 • Li Ohlson
 • Marcus Gustavsson
 • Marjo Nieminen
 • Matilda Eriksson
 • Matilda, Johanna och Emma
 • Moa Franzén
 • Moa Norman
 • monicanilsson
 • Natalia Granberg
 • Nicole Stula
 • Olivia Henriksson
 • Paula-Fernanda Caceres
 • Petra Höglund
 • Petra Lindström
 • Samuel Svan
 • Sandra Trygg
 • Sandra Trygg
 • Sara Gärtner
 • Sara Gustafson
 • Sebastian Arrosamena Mellgren
 • Simon Persson
 • Sofia Ludvigsson
 • Soledad
 • Sophie Löfgren Roberts
 • Stefan Arbratt
 • Victoria Lööf
 • Välj kategorier
 • Administratör
 • Chef
 • Fältstudier Kapstaden
 • Förtroendevald i Vision
 • Fritidsassistent
 • Okategoriserade
 • Resa
 • Socialsekreterare
 • Stipendiat
 • Stipendiat, socialt arbete, internationellt utbyte
 • Student
Valda författare:

Valda kategorier: