Jim-Alex M. Hirschis medlemsblogg

Det är chefens ansvar, men chefen är inte ensam

Hur många gånger har du som jobbar som chef inte hört ”Det är chefens ansvar” både som ett konstaterande, en pålaga eller påpekande om att du inte tar ditt ansvar. Ofta är kontrollfunktionerna såsom MAS:en (Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska), HR-specialisten, revisorn eller inspektören från någon tillsynsmyndighet snabb med att yppa den givna kommentaren att det är chefens ansvar.  ”Ja, det är också chefens ansvar, och det är chefens ansvar”. Ja, ibland känns det som att allt är chefens ansvar. Och chefens fel. Ja, någon ska vi såklart skylla på. Cheferna har ju trots allt högre lön för det. Sedan är frågan vilken chef som avses? Och vilken chefsnivå är det som avses? Chefer klumpas alltför vårdslöst och ogenomtänkt ihop och tar för givet att de tillhör samma gruppering. ”Ni chefer, hur har ni tänkt?” är en kommentar som jag ibland hört. Jag tycker vi bör vara ytterst försiktiga att klumpa ihop alla chefer till en kategori.

Vi har i princip tre nivåer av chefer där det inte är ovanligt att högsta chefen tjänar mer en dubbelt så mycket i lön än första linjens chefer. Alltså är löneskillnaderna större mellan chefsnivåer än mellan första linjens chefer och medarbetare. De högsta cheferna befinner sig inte i den dagliga driften, pratar i andra mer abstrakta termer och agerar på helt andra arenor än första linjens chefer. Ofta har vi en indelning på tre chefsnivåer: den exekutiva chefen som är underställd nämnd eller styrelse (och omfattas inte av samma anställningstrygghet som övriga chefer), den strategiska chefen som ofta benämns avdelningschef eller liknande och den operativa chefen, som i regel är första linjens chef (ibland med stöd av förste, teamledare och liknande).

Vi har ofta en nivå till av funktioner som är en blandform av arbetsledare och medarbetare dvs. medarbetare med visst eller begränsat ledningsansvar. De kallas sällan chef och har inte samma befogenheter och därmed är deras roll ofta luddig och osäker. Däremot kan de av brukare och medarbetare uppfattas som personer i chefsposition. De är en del av teamet men ändå inte. Några exempel på den rollen är 1:e socialsekreterare, samordnare, köksmästare och gruppledare. De kan utföra många arbetsledande arbetsuppgifter som att sköta den dagliga arbetsfördelningen, metodhandledning, hålla i gruppmöten, planera arbetet osv., men de har formellt inget chefsansvar för arbetsmiljö och håller i regel inte i löne- och utvecklingssamtal. Det finns ofta synpunkter på att dessa personer är chefens lakej och utför chefens arbetsuppgifter. I det här sammanhanget råder ofta missförstånd.  Ja, chefen har ansvaret för verksamheten. Det betyder dock inte att chefen utför alla arbetsuppgifter som är kopplade till det ansvaret. Det vore omöjligt. Chefens huvuduppgift är att leda och fördela arbetet inom sin verksamhet och kan därmed delegera många av sina arbetsuppgifter med några undantag. Löne-, utvecklings- och rehabsamtal kan och bör inte delegeras vidare till någon som inte är chef.

Ja, hur kom de sig att jag började fundera på chefens ansvar? Jag ska hålla i ett par föreläsningar genom organisationen Transfersom förmedlar föreläsare till gymnasieskolor för att ge studenter ingångar och kontakter i arbetslivet. Jag har blivit ombedd att tala om socionomyrket och mitt jobb som chef. Nu är det så,vilket jag försökt förklara, att det finns inget socionomyrke utan snarare flera socionomyrken. Ett av dem är att du kan efter att du utbildat dig till socionom arbeta som enhetschef inom äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. På Arbetsförmedlingens hemsida kan du läsa om olika socionomyrken. Åter till mitt tema. När jag började förbereda mig inför föreläsningarna som jag ska hålla och fundera igenom vad en chef egentligen gör  så kom jag att tänka på alla ansvarspunkterna. Jag hoppas jag inte skrämmer studenterna och jag kommer att prata om vad som är roligt och utvecklande med jobbet och mindre om ansvaret, som jag väljer att fokusera på här.

Chefens ansvar är således:

 • Arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen
 • Arbetsrättsligt ansvar enligt arbetstidslag, semesterlag, allmänna bestämmer och avtal mellan arbetsgivare och fackliga
 • Ansvar för de som verksamheten är till för enligt socialtjänstlag, hälso- och sjukvårdlag, patientsäkerhetslag, skollag beroende på typ av verksamhet
 • Fastighetsansvar om du t.ex. är museichef, äldreboendechef och rektor
 • Brand- och säkerhetsansvar kopplat till arbetsmiljö- och fastighetsansvar
 • Samverkansansvar (att se till att samverka med fackliga organisationer)
 • Budgetansvar
 • Informationsansvar
 • Dokumenthanteringsansvar
 • IT-ansvar

Listan kan säkert bli längre. Som chef har du ett ansvar att se till så att lagar, avtal, regler, riktlinjer och rutiner följs inom den verksamhet som du är satt att leda. Brister det i dessa delar, har du ansvaret och får bära hundhuvudet, även om det inte alltid är ditt fel.

Hur kommer det sig då att människor vill bli chefer med allt det ansvaret? Gillar du makt, att få vara med och påverka, att bestämma, att se människors potential, att se människor och verksamheter utvecklas? Ett motiv till att bli chef handlar om makt och om det kom jag in på när jag började skriva, men inser att kräver sitt eget inlägg så jag lämnar makten därhän. Jag väljer ett annat perspektiv här. Oavsett, trots allt det stora ansvar som ligger på dina axlar som chef och att du många gånger kanske känner dig ensam. Du är ALDRIG ensam. Du har kollegor, du har en chef och framför allt du omger dig med specialister som kan stödja och hjälpa dig. Du har en facklig organisation som du kan vända dig till om du behöver någon att bolla med, råd och stöd utifrån att du är medarbetare och chef.

Glöm då inte att ställa krav på dina stödfunktioner – specialisterna inom HR, ekonomi, IT, fastighet & säkerhet, kommunikation, arkivansvarig, systemansvariga, administratörer, schemaläggare, inköpssamordnare, verksamhetsutvecklare. Du har stort ansvar som chef. Men du har faktiskt en högre lön och du är inte expert på allt. Chefen ska vara generalist, så använd dig av de som har fördjupade kunskaper. Jösses, nu när jag ser listan ser jag vad mycket kunskap och erfarenheter det finns i en organisation, som vi alltid kanske inte tänker på. Det gäller att använda det på rätt och smart sätt. Ibland glömmer vi det. Vi behöver kanske inte så ofta anlita externa experter och konsulter när vi ska lösa en krissituation, lära oss mediaträning eller utbildas i nya metoder. Se dig om inom den egna organisationen först. Jag tror att en viktig anledning till att ändå kunna ta på sig allt ansvar som chef, är att det finns så många kunniga människor som underlättar chefskapet eller som ska underlätta chefskapet. Ett av dina ansvar som chef är att när du inte har kunskapen vänd dig till stab- och stödfunktionerna som har till  en av sina huvuduppgift att stötta chefer och verksamheter. Ditt ansvar är att ställa krav på stödet precis som de ställer krav på att du ska ta ditt ansvar som chef. Som chef bär du ansvaret men dela bördan så du inte behöver känna dig ensam.

13 februari, 2014 | Kategori: Chef

Kommentera

1 kommentar
 • Nina 3 år sedan Nina

  Bra och intressant reflektion om chefsrollen.

Rekommendera artikeln till en vän:

Tipsa en vän om detta:

Ansök om att skapa blogg

TETS

TEST

Prenumerera med RSS

Med RSS kan du enkelt hänga med på vad som skrivs i våra medlemsbloggar. Du kan bygga ditt eget RSS med de områden och författare som intresserad dig!

Du kan välja flera områden och författare!

 • Välj författare
 • Angelica Gomez
 • Ann-Sofie Viklund
 • Anna-Karin Ratcovich
 • Anna
 • Anneli Orrsveden
 • Axel Jensen
 • Carin Eklund
 • Carl Hassellöf
 • Caroline Strandberg
 • Christoffer Wiklöw
 • ElinStenkvist
 • Elin Törnros
 • Sandra och Emma på fältstudier i Kapstaden
 • Frida Eydal
 • SOPA Capetown
 • Hanna Widén
 • Heidi Ruokojärvi
 • Jakob Kilner
 • Jessica Axberg
 • Jim-Alex M. Hirschi
 • Jimmy Heawenson
 • Johanna Kvist
 • Josefin
 • Josephine Hiller
 • Judith och Elsa
 • Julia Jansson
 • Julia Fagerhem
 • Julia Lindgren
 • Julia Viktorsson Blom
 • Kamilla Lantz
 • Karin Löf
 • Laila-Maria Frleta
 • Lala och Sahar
 • Lasse i Trevliga Borlänge
 • Lina Klang
 • Lina Martinell
 • Linda Thorsell
 • Linn Liljedahl
 • Li Ohlson
 • Marcus Gustavsson
 • Marjo Nieminen
 • Matilda Eriksson
 • Matilda, Johanna och Emma
 • Moa Franzén
 • Moa Norman
 • monicanilsson
 • Natalia Granberg
 • Nicole Stula
 • Olivia Henriksson
 • Paula-Fernanda Caceres
 • Petra Höglund
 • Petra Lindström
 • Samuel Svan
 • Sandra Trygg
 • Sandra Trygg
 • Sara Gärtner
 • Sara Gustafson
 • Sebastian Arrosamena Mellgren
 • Simon Persson
 • Sofia Ludvigsson
 • Soledad
 • Sophie Löfgren Roberts
 • Stefan Arbratt
 • Victoria Lööf
 • Välj kategorier
 • Administratör
 • Chef
 • Fältstudier Kapstaden
 • Förtroendevald i Vision
 • Fritidsassistent
 • Okategoriserade
 • Resa
 • Socialsekreterare
 • Stipendiat
 • Stipendiat, socialt arbete, internationellt utbyte
 • Student
Valda författare:

Valda kategorier: