Jim-Alex M. Hirschis medlemsblogg

15 punkter om chefers arbetsmiljö

Under den här veckan har jag twittrat på kontot @skyddsombud om chefers arbetsmiljö.  Det har varit väldigt roligt och inspirerande. Jag har lärt mig om frågeställningar och arbetsuppgifter för bland annat kommunchefer och kommunalråd.

En överraskande kommentar som jag fick vad gäller de ojämställda villkoren mellan kvinnodominerande och mandsdominerande verksamheter var att ”kvinnor kanske inte behöver lika mycket arbetsledning” och att ”kvinnor klarar att leda många”. Genom att prata i de termerna bidrar vi till ojämställdheten och de tuffa arbetsvillkor som gäller för många chefer inom den sociala sektorn. Det är dags att sluta säga ”javisst, jag kan ta hand om enhet till och jag grejar att ha utvecklingssamtal med 60 medarbetare utan problem”. Medvetet eller omedvetet bidrar sådana resonemang till att de ojämställda könsstrukturen bibehålls.

Nog om det. Istället för att klaga på hur läget är nu och vilka brister eller utvecklingsområden som finns vad gäller chefers arbetsmiljö presenterar jag har här hur jag ser att det skulle kunna vara om några år. En slags målbild alltså med 15 punkter.

Så här skulle jag vilja ha det!

 • Alla arbetsgivare har en ledarskapspolicy och ett chefsutvecklingsprogram.
 • Alla nyanställda chefer, som inte har någon eller begränsad ledarskapserfarenhet, får ett introduktionsprogram med mentor.
 • Alla som anställs som chefer har genomgått en grundläggande arbetsmiljöutbildning eller genomgår en sådan utbildning inom ett år från anställningsdatum.
 • Alla ledningsgrupper har lokalt skyddsombud för chefer och ingår i ett eget närverk av förtroendevalda.
 • Alla chefer har arbetsplatsträffar en gång i månaden (förutom ledningsgruppsmöten).
 • Särskilda mallar för skyddsronder finns specifikt om chefers arbetsmiljö.
 • Skyddsronder för chefer genomförs systematiskt minst 1 och helst 2 gånger per år.
 • Medarbetarenkäter för chefer fylls i och skickas ut.
 • Alla chefer har max 25 medarbetare.
 • Alla chefer har tillgång till administrativt stöd vad gäller personalrapportering, fakturahantering, beställningar, dokumentation etc.
 • Alla chefer har tillgång till professionell handledning och/eller coaching.
 • Alla chefer har utvecklingssamtal med in chef en gång per år.
 • Alla chefer har lönesamtal med sin chef en gång per år.
 • De skillnader i arbetsvillkor mellan manligt och kvinnligt dominerande verksamheter är utjämnade.
 • Alla avdelningsstyrelser inom Vision har minst en ledamot som arbetar eller har erfarenhet som chef.

Sköt om er!

28 september, 2013 | Kategori: Chef

Kommentera

Rekommendera artikeln till en vän:

Tipsa en vän om detta:

Ansök om att skapa blogg

TETS

TEST

Prenumerera med RSS

Med RSS kan du enkelt hänga med på vad som skrivs i våra medlemsbloggar. Du kan bygga ditt eget RSS med de områden och författare som intresserad dig!

Du kan välja flera områden och författare!

 • Välj författare
 • Angelica Gomez
 • Ann-Sofie Viklund
 • Anna-Karin Ratcovich
 • Anna
 • Anneli Orrsveden
 • Axel Jensen
 • Carin Eklund
 • Carl Hassellöf
 • Caroline Strandberg
 • Christoffer Wiklöw
 • ElinStenkvist
 • Elin Törnros
 • Sandra och Emma på fältstudier i Kapstaden
 • Frida Eydal
 • SOPA Capetown
 • Hanna Widén
 • Heidi Ruokojärvi
 • Jakob Kilner
 • Jessica Axberg
 • Jim-Alex M. Hirschi
 • Jimmy Heawenson
 • Johanna Kvist
 • Josefin
 • Josephine Hiller
 • Judith och Elsa
 • Julia Jansson
 • Julia Fagerhem
 • Julia Lindgren
 • Julia Viktorsson Blom
 • Kamilla Lantz
 • Karin Löf
 • Laila-Maria Frleta
 • Lala och Sahar
 • Lasse i Trevliga Borlänge
 • Lina Klang
 • Lina Martinell
 • Linda Thorsell
 • Linn Liljedahl
 • Li Ohlson
 • Marcus Gustavsson
 • Marjo Nieminen
 • Matilda Eriksson
 • Matilda, Johanna och Emma
 • Moa Franzén
 • Moa Norman
 • monicanilsson
 • Natalia Granberg
 • Nicole Stula
 • Olivia Henriksson
 • Paula-Fernanda Caceres
 • Petra Höglund
 • Petra Lindström
 • Samuel Svan
 • Sandra Trygg
 • Sandra Trygg
 • Sara Gärtner
 • Sara Gustafson
 • Sebastian Arrosamena Mellgren
 • Simon Persson
 • Sofia Ludvigsson
 • Soledad
 • Sophie Löfgren Roberts
 • Stefan Arbratt
 • Victoria Lööf
 • Välj kategorier
 • Administratör
 • Chef
 • Fältstudier Kapstaden
 • Förtroendevald i Vision
 • Fritidsassistent
 • Okategoriserade
 • Resa
 • Socialsekreterare
 • Stipendiat
 • Stipendiat, socialt arbete, internationellt utbyte
 • Student




Valda författare:

Valda kategorier: