Axel Jensens medlemsblogg

Hej och god jul =D

Hej igen bloggen! Nu har det varit jul här i Melbourne och jag måste säga att det ser lite annorlunda ut utomhus än vad jag är van vid i Sverige. För ungefär en vecka sedan var det upp mot 42 grader varmt här. Jag spenderade några minuter vid en grill och trodde nästan att jag skulle dö, som tur var blev jag sedan räddad av en biosalong med en fantastisk film (Star Wars) och bra air condition.

Min verksamhetsförlagda utbildning börjar närma sig sitt slut och i mitt nästa blogginlägg tänkte jag skriva en sammanfattning av mina intryck och lite om vad jag har lärt mig. I detta blogginlägg vill jag fokusera mer på det arbetsområde som jag spenderat mest tid på den senaste månaden.

Den senaste tiden har jag praktiserat på två ’‘residential units’’ som Salvation Army Westcare har ansvar för och bemannar. Det är en typ av gruppboende för ungdomar som har svårigheter att bo hemma av olika skäl. Det kan antingen handla om att ungdomen varit en fara för personer i sin närhet eller att hemmiljön har varit en fara för ungdomen. Dessa klienter bor där på grund av ett domslut om att de inte längre kan bo hemma, vissa av dessa har staten som förmyndare men de flesta har inte detta. Ungdomarna som bor i dessa gruppboenden är mellan 12-18 år gamla och många av de har tidigare varit familjehemsplacerade. Denna typ av gruppboende ses som den sista utvägen som kan erbjudas från staten, åtminstone inom denna organisation. Många av ungdomarna har haft mycket problematik när det gäller tidigare placeringar hos fosterföräldrar.

Westcare tillhandahåller två olika typer av gruppboenden där den stora skillnaden är att den ena är utformad för att arbeta terapeutiskt. Dessa boenden har en psykoterapeut direkt kopplad till boendet som framför allt arbetar med just dessa ungdomar. De vanliga gruppboendena har även en lägre finansiering än de terapeutiska. Idag är två av Westcares åtta ’‘residential units’’ finansierade för att ha an psykoterapeut anställd, målet för Westcare är att alla deras gruppboenden ska ha denna inriktning i slutet av år 2017.

Jag fick prova på de två olika enhetstyperna. Min åsikt är att det är positivt att de försöker inrikta sig mer mot terapeutiska enheter. Det verkar som att klienterna gynnas av att arbeta med en stabil terapeut som de får ha mycket kontakt med och även i mer informella sammanhang än bara terapi. Dock är nog det huvudsakliga skälet till varför dessa gruppboenden verkar lyckas bättre än de traditionella troligtvis för att de har en större möjlighet till matchning av klienter. När en person ska placeras på ett gruppboende så granskas de noga och det är av vikt att de olika ungdomarna kan fungera väl ihop. Denna möjlighet finns inte på de traditionella gruppboendena på samma vis.

Det var väldigt intressant att få prova på att jobba på dessa gruppboenden eftersom att jag troligtvis inte kommer att arbeta på något liknande i Sverige när jag är färdigexaminerad. De flesta socialarbetare som har en examen här i Australien arbetar inte på dessa boenden om det inte är i en ledarposition och jag har för mig att det ofta ser ut på ett liknande sätt i Sverige. Socialarbetarna kan ofta ha ungdomarna som klienter men då i en mer kontorsbaserad roll där de försöker organisera vilka resurser som klienterna behöver. Det kan nog vara väldigt nyttigt att spendera några veckor i ungdomarnas hemmiljö som jag har gjort för att få en bättre insikt i hur det dagliga livet faktiskt kan se ut för dessa ungdomar.

En sak som jag kan konstatera är att det inte är lätt att jobba med denna typ av ungdomar och nå resultat, jag har otroligt stor respekt för de som arbetar på gruppboenden som dessa. Den svårighet som är mest framträdande är att det som arbetare är svårt att inte bli påverkad, du vet att dessa ungdomar har gått igenom mycket och fortfarande behöver mycket stöd. Många av arbetarna är mer än villiga att ge det stöd som ungdomarna behöver, problemet är då att ungdomarna själva ofta är i en ålder där de anser att de klarar mycket själva och vill inte gärna ha den hjälp som de faktiskt behöver.

En svårighet som kan bli stor i kombination med att ungdomarna anser att de klarar sig själva är att deras domslut om att de ska bo på en ’’residential unit’’ ofta är ganska tvetydliga. Eftersom att det är ett domslut så är det ju inte frivilligt, samtidigt finns det få regler och faktiska konsekvenser enligt lag om de inte spenderar tid på boendet eller missköter sig. Dessa ungdomar har en stor frihet och det är en frihet som de inte alltid är kapabla att hantera och detta kan påverka deras utveckling negativt.

Det kan vara svårt för dessa ungdomar att engagera sig i saker som faktiskt skulle ge en positiv effekt och många går exempelvis inte i skolan. Jag kan förstå dessa ungdomars bristande engagemang eftersom att systemet ofta inte är uppbyggt på ett sätt som effektivt uppmuntrar de att engagera sig. Många av ungdomarna får en viss mängd pengar av staten och denna summa påverkas ofta inte av att de engagerar sig. Pengar kan annars vara ett användbart medel för att uppmuntra personer, exempelvis att man bara får studiebidrag om man närvarar på lektioner. Om man får samma belöning oavsett vad man gör så är det väl inte så konstigt att ungdomarna hellre umgås med sina kompisar än går till skolan.

Nu märker jag att det verkar som att jag bara tycker att det varit en negativ upplevelse och att det bara finns svårigheter med detta arbete, så är det inte! Det även många spännande saker med när det gäller denna typ av arbete och det känns som ett arbetsområde där man får otroligt mycket intressanta upplevelser. På arbetsplats som denna arbetar man så nära klienterna och man lär känna de på ett helt annat sätt än vad man gör inom många andra arbeten inom denna sektor. Klienterna är också väldigt intressanta och är ofta stora karaktärer och detta gäller även arbetarna på arbetsplatsen. Om man lyckas hjälpa någon av dessa klienter har man även något att vara väldigt stolt över, för det är ofta en person som verkligen behövt hjälpen.

Det svåraste och det bästa är troligtvis att man verkligen börjar bry sig om människorna på arbetsplatsen när man jobbar på ett gruppboende, både anställda och klienter. Det måste ju ändå ses som något väldigt härligt!

Med de orden avslutar jag för denna gång, Tack och hej hallonpastej =D

Med vänlig hälsning, AussieAxel

27 december, 2015 | Kategori: Okategoriserade

Kommentera

Rekommendera artikeln till en vän:

Tipsa en vän om detta:

Ansök om att skapa blogg

TETS

TEST

Prenumerera med RSS

Med RSS kan du enkelt hänga med på vad som skrivs i våra medlemsbloggar. Du kan bygga ditt eget RSS med de områden och författare som intresserad dig!

Du kan välja flera områden och författare!

 • Välj författare
 • Angelica Gomez
 • Ann-Sofie Viklund
 • Anna-Karin Ratcovich
 • Anna
 • Anneli Orrsveden
 • Axel Jensen
 • Carin Eklund
 • Carl Hassellöf
 • Caroline Strandberg
 • Christoffer Wiklöw
 • ElinStenkvist
 • Elin Törnros
 • Sandra och Emma på fältstudier i Kapstaden
 • Frida Eydal
 • SOPA Capetown
 • Hanna Widén
 • Heidi Ruokojärvi
 • Jakob Kilner
 • Jessica Axberg
 • Jim-Alex M. Hirschi
 • Jimmy Heawenson
 • Johanna Kvist
 • Josefin
 • Josephine Hiller
 • Judith och Elsa
 • Julia Jansson
 • Julia Fagerhem
 • Julia Lindgren
 • Julia Viktorsson Blom
 • Kamilla Lantz
 • Karin Löf
 • Laila-Maria Frleta
 • Lala och Sahar
 • Lasse i Trevliga Borlänge
 • Lina Klang
 • Lina Martinell
 • Linda Thorsell
 • Linn Liljedahl
 • Li Ohlson
 • Marcus Gustavsson
 • Marjo Nieminen
 • Matilda Eriksson
 • Matilda, Johanna och Emma
 • Moa Franzén
 • Moa Norman
 • monicanilsson
 • Natalia Granberg
 • Nicole Stula
 • Olivia Henriksson
 • Paula-Fernanda Caceres
 • Petra Höglund
 • Petra Lindström
 • Samuel Svan
 • Sandra Trygg
 • Sandra Trygg
 • Sara Gärtner
 • Sara Gustafson
 • Sebastian Arrosamena Mellgren
 • Simon Persson
 • Sofia Ludvigsson
 • Soledad
 • Sophie Löfgren Roberts
 • Stefan Arbratt
 • Victoria Lööf
 • Välj kategorier
 • Administratör
 • Chef
 • Fältstudier Kapstaden
 • Förtroendevald i Vision
 • Fritidsassistent
 • Okategoriserade
 • Resa
 • Socialsekreterare
 • Stipendiat
 • Stipendiat, socialt arbete, internationellt utbyte
 • Student
Valda författare:

Valda kategorier: